NXT Projekt: Nasleduj človeka

From RoboWiki
Jump to: navigation, search

naspäť na hlavnú stránku

Zadanie

 • poskladajte robota, ktorý sa dokáže pohybovať vpred a zatáčať
 • vpredu namontujte ultrazvukový senzor nasmerovaný vpred
 • napíšte program, tak, aby sa robot pohyboval za človekom alebo robotom, ktorý je pred ním:
  • keď robot človeka dostihne a priblíži na malú vzdialenosť, robot zastane
  • ak sa človek začne vzďalovať, robot sa znovu rozbehne a nasleduje ho
  • ak sa človek priblíži ešte bližšie, robot začne cúvať
  • ak sa človek stratí z dohľadu, robot sa začne otáčať na mieste, až kým človeka nenájde, potom ho začne znova sledovať
 • Pre pokročilých: pokúste sa, aby pohyby robota boli čo najplynulejšie, využite pritom v programe premenné


Riešenie