AI Robotics/sk

From RoboWiki
Revision as of 06:35, 6 December 2006 by Palo (talk | contribs) (Slovak version of AI Robotics page)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Táto stránka je zatiaľ k dispozícii len v anglickom jazyku. Obsahuje linky na rôzne zdroje informácií o robotike v umelej inteligencii.