Robotika.SK

From RoboWiki
Jump to: navigation, search

Robotika.SK je občianske združenie v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. O združovaní občanov, ktorého poslaním je (stanovy, paragraf 2): podpora a rozvíjanie aktivít v oblasti výskumu, vývoja, vzdelávania a propagácie robotiky. Združenie chce riešiť vedecko-výskumné projekty zamerané na robotiku, publikovať výsledky svojej činnosti, venovať sa aj poradenskej, propagačnej a vzdelávacej činnosti určenej nielen pre odbornú, ale aj širokú verejnosť obzvlášť so zameraním na mládež s cieľom popularizovať robotiku a poskytovať aktívne možnosti trávenia voľného času.

Robotika.SK je nezisková organizácia, ktorá mieni využiť odborné znalosti a bohaté skúsenosti svojich členov s organizáciou podujatí slúžiacich na podporu a propagáciu robotiky.

Občianske združenie Robotika.SK vzniklo v júni r. 2006 aby zjednotilo dovtedy existujúce aktivity v oblasti propagácie robotiky, ktoré boli organizované zakladajúcimi členmi. Spravujeme stránku www.robotika.sk na ktorej sa snažíme prezentovať okrem vlastných projektov každú zaujímavú akciu z robotiky na Slovensku a okolí. Združenie je doposiaľ aktívne najmä v regióne Bratislava. Radi by sme tieto aktivity - v spolupráci s ďalšími nadšencami - rozšírili na celé územie Slovenska. K cieľovej skupine patria najmä študenti a žiaci technických vzdelávacích ustanovizní, od kvality ktorých závisí budúcnosť robotiky na Slovensku.


Základné informácie

Občianske združenie Robotika.SK
Registrované Ministerstvom vnútra SR, č. spisu VVS/1-900/90-28396 dňa 14. 6. 2006.

IČO: 30 864 739
DIČ: 20 22 261 846

Číslo účtu: 210 032 7421 / 8330 (Fio banka, a.s.)
IBAN SK59 8330 0000 0021 0032 7421 BIC (SWIFT) FIOZSKBAXXX

Nie sme platci DPH a sme prijímatelia 2% z daní.

Štatutárny zástupca: Ing. Richard Balogh

Kontakty

tel.: + 421 - 907 - 643 791
e-mail: info@robotika.sk
http://www.robotika.sk

Okrem toho môžete písať aj jednotlivým členom:

  • richard.balogh@robotika.sk
  • andrej.lucny@robotika.sk
  • pavel.petrovic@robotika.sk

Hlavné aktivity

A mnoho ďalších...


Podrobnejšie informácie

...nájdete tu: