Robotika.SK projekty

From RoboWiki
Jump to: navigation, search

2004 - 2006

KEGA 3/2399/04, Robotické laboratórium s teleprezenciou vývojára

Riešitelia: KAI FMFI UK a KAR FEI STU

2006

Projekt Grenzueberschreitende Aktivitaeten zur Foerderung der Zusammenarbeit in der Robotik in der region Wien-Bratislava (RobotChallenge 2006)
v rámci programu Interreg IIIA Osterreich - Slowakei
financovaného EÚ.

Riešiteľ: InnoC.at Partneri: Bundesrechzentrum GmBH, Automatizácia, n.o. a Robotika.SK


2006 - 2010

Projekt LPP-0301-06 Vzdelávanie a propagácia robotiky - Istrobot
riešený v rámci programu LPP2006 "Podpora ľudského potenciálu v oblasti výskumu a vývoja a popularizácia vedy"
financovaný z Agentúry na podporu výskumu a vývoja (Slovak Research and Development Agency).

Riešiteľ: Robotika.SK Partneri: MicroStep-MIS a FEI STU.

Prosím, pri aktivitách uvádzajte nasledovnú formulku: "Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-LPP-0301-06 Vzdelávanie a propagácia robotiky - Istrobot"


2008 - 2010

Projekt CENTROBOT - Positionierung der Region Wien-Bratislava als internationales Kompetenzzentrum in der Zukunftsbranche Robotik.
riešený v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013 s názvom Creating the future (Interreg IVa). Projekt je financovaný z fondov EÚ - EFRE.

Riešiteľ: HTL Spengergasse, Wien, AT Partneri: Innoc.AT, FH Technikum Wien, FEI STU a Robotika.SK.