Robotika.SK podporuje

From RoboWiki
Jump to: navigation, search

Publikácie

  • [1] Balogh, Richard: Practical Kinematics of the Differential Driven Mobile Robot. In: Acta Mechanica Slovaca. - ISSN 1335-2393. - Roč. 11, č. 2-A (2007), s. 11-16.
  • [2] Petrovič, Pavel and Balogh, Richard and Lúčny, Andrej and Weiss Roland: Using Robotnačka in Research and Education. Poster on Eurologo 2007 Conference, Bratislava.
  • [3] Petrovič, Pavel and Weiss, Roland: Programming Robots in Logo. Poster on Eurologo 2007 Conference, Bratislava.
  • [4] Petrovič, Pavel: Program Your NXT Robot with Imagine. International conference Eurologo 2007, Bratislava.
  • [5] Petrovič, Pavel: Program Your NXT Robot with Imagine. Hungarologo 2007, XII. nemzeti konferencia a Logo programnyelvroel logo-pedagogiarol, p. 16-27, Budapest 2007, ISBN 978-963-8431-95-0.

Záverečné práce študentov

Záverečné práce dištančného bakalárskeho štúdia odboru Priemyselná Informatika:

  • [1] Ďurovec, Jozef: Energetický manažment mobilného robota. Vedúci práce Ing. Richard Balogh, Bratislava, FEI STU, 2007
  • [2] Jurčovičová Jana: Reimplementácia Braitenbergových vozidiel. Vedúci práce Ing. Richard Balogh, Bratislava, FEI STU, 2007
  • [3] Hanzel Marián: Netradičné ovládanie mobilného robota. Vedúci práce Ing. Richard Balogh, Bratislava, FEI STU, 2007
  • [4] Ronald Weiss: Vizuálne programovanie riadiaceho systému pre kolóniu robotov. Vedúci práce Andrej Lúčny, Bratislava, FMFI UK, 2007