AI Robotics/sk

From RoboWiki
Jump to: navigation, search

Táto stránka je zatiaľ k dispozícii len v anglickom jazyku. Obsahuje linky na rôzne zdroje informácií o robotike v umelej inteligencii.