Acrob robot skonštruuje mapu bludiska (reprezentovaného čiernou páskou na bielom papieri), program ďalej vizualizuje mapu na obrazovke (Michal Borčin & Barbora Zaťková)

From RoboWiki
Jump to: navigation, search

Úvod

Našou úlohou bolo naprogramovať Acrob robota tak, aby prešiel celé bludisko a popritom si o ňom zapamätal údaje tak, aby sa bludisko dalo vykresliť na obrazovku.

Zapojenie

Použili sme štyri analógové čiarové senzory, ktoré sme umiestnili na spodnú časť robota (viď obrázok č. 1).