Jednoduché riadenie servomotorov cez USB

From RoboWiki
Revision as of 17:09, 13 July 2009 by Palo (talk | contribs) (New page: ''Autor: Paľo, ppetrovic Image:zavinac.gif acm.org'' V niektorých prípadoch sa hodí riadiť jeden alebo dva malé servomotory s nízkou spotrebou priamo z PC. Možné príklady ap...)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Autor: Paľo, ppetrovic Zavinac.gif acm.org

V niektorých prípadoch sa hodí riadiť jeden alebo dva malé servomotory s nízkou spotrebou priamo z PC. Možné príklady aplikácií sú horizontálne a vertikálne nasmerovanie web-kamery alebo fotoaparátu, kŕmenie rybičiek, regulácia zaclonenia citlivej rastliny a pod. Takéto zariadenie si ľahko a lacno môžeme zostrojiť sami, stačí k tomu náradie na pájkovanie a trochu trpezlivosti. Ide nám teda o klasické modelárske servá, ktoré sa riadia digitálnym PWM signálom na napäťovej úrovni TTL. Budeme potrebovať tieto súčiastky:

 • skúšobnú dosku plošného spoja
 • USB kábel
 • koncovka pre pripojenie USB kábla
 • jednočipový mikropočítač Atmel ATtiny2313 v puzdre PDIP (najlepšie aj 20-pinovú päticu)
 • 12MHz oscilátor
 • 2x 18 pF kondenzátor
 • Rezistory:
  • 150R
  • 1M
  • 1k5
  • 68R
  • 68R
 • Kondenzátory:
  • elektrolytický 4u7
  • 100n
  • 18p
  • 18p
 • indikačná LED
 • 2x usmerňujúca dióda napr. 1440


Schéma zapojenia je na nasledujúcom obrázku:

Usbservo.gif

Rozloženie súčiastok na testovacej doske necháme na konštruktéra, nasledujúci obrázok ukazuje výslednú dosku:

Usbservofinal.jpg

Servomotory sa pripájajú na dva trojkolíkové konektory. V našom prípade je na nich vyvedené priamo napájanie z USB portu počítača (musíme však dať pozor, aby odber motorčekov nebol veľký), alternatívne môžeme pridať baterkový modul a na servo konektory priviesť napájanie z bateriek.

Napokon potrebujeme naprogramovať jednočipový mikropočítač. Využijeme systém V-USB od Objective Development, konkrétne projekt PowerSwitch, ktorý modifikujeme pre naše potreby.

Softvér sa skladá z troch častí:

 • Firmware - program pre ATtiny2313, ktorý obsluhuje USB zbernicu a spracováva povely pre riadenie servomotorov
 • Driver - program pre PC, ktorý treba nainštalovať do Windows potom, ako zariadenie prvýkrát pripojíme k počítaču
 • Riadiaci program - pomocou ktorého cez driver vysielame povely na naše zariadenie a čítame jeho aktuálny stav

Riadiaci program je navrhnutý ako jednoduchá konzolová (command-line) aplikácia (naprogramovaná v systéme Cygwin), ktorá sa riadi paramtrami príkazového riadku alebo aj klávesnicou cez terminál (v prípade, že máme nainštalovaný Cygwin). Okrem toho sme vyrobili jednoduchý riadiaci program v jazyku Imagine Logo, ktorým môžeme motory riadiť myšou.

Usbservoimagine.png

Všetky časti softvéru v rátane inštalačnej priručky a zdrojových kódov sú na stiahnutie k dispozícii tu:

Media:usbservo.zip