NQC

From RoboWiki
Revision as of 19:09, 7 March 2007 by Palo (talk | contribs) (NQC informačná stránka)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Not Quite C je programovací jazyk pre robotické stavebnice LEGO Mindstorms a Mindstorms NXT. Využíva pôvodný firmware od firmy LEGO a jeho veľkou výhodou je podobnosť s jazykom C a textová podoba programu - takže môžeme presne čierne na bielom vidieť ako program vyzerá. Preto mnohí užívatelia uprednostňujú prácu v NQC pred prácou s prostredím RoboLab.

Informácie