NXT Projekt: Komunikácia cez BlueTooth: ako začať

From RoboWiki
Jump to: navigation, search

naspäť na hlavnú stránku

Zadanie

Ak máte na krúžku aspoň dve NXT kocky, môžete ich prepojiť cez rádiové spojenie BlueTooth a z jednej kocky riadiť druhú. Napríklad jedna kocka môze fungovať ako senzor pre alarm (pomocou ultrazvukového senzora) a druhá kocka je súčasťou a riadi robota, ktorý zlodeja zneškodní, alebo aspoň odfotí.


Riešenie

Autor: Spojená škola sv. Františka, Bratislava

Nxt bt.png

Na prepojenie kociek cez BT najskôr na vysielajúcej NXT kocke z hlavného menu vyberieme

Bluetooth-On/Off - skontrolujeme, že je ON, ak nie, tak zapneme na ON
skontrolujeme, že NXT kocka prijímača je zapnutá
Bluetooth-Search - vyberieme meno kocky prijímača a pripojíme ju na spojenie 1, na oboch kockách potvrdíme kód 1234

Ak sa kocky spoja správne, tak sa na oboch v ľavom hornom rohu displeja zobrazí malý kosoštvorec.

Vytvoríme jednoduchý program, ktorý bude posielať správy 1,2,3 do schránky č.1 podľa toho, ktoré gumové tlačidlo na NXT kocke sa stlačí. Pri vyslaní správy zobrazíme obrázok. Na prijímajúcej kocke sa správa prijme do "kufríka" - premennej "Sprava" typu "Number" a zobrazí sa rovnaký obrázok ako na vysielajúcej kocke. Na vytvorenie novej premennej použijeme voľbu "Define variables" v hlavnom menu Edit programu NXT-G, premennú vytvoríme tlačidlom [Create variable] a okrem názvu určíme aj typ na "Number". Na prepájanie jednotlivých programových blokov rozbalíme vstupné a výstupné prípojky kliknutím na stred dolnej strany štvorca. Podmienka v prijímacom programe testuje, či vôbec nejaká správa prišla a ak áno, druhá podmienka zistí, ktorá to bola správa a podľa toho vykoná príslušnú vetvu podmienky. Aby sme mohli zadať viac ako 2 vetvy podmienky, potrebujeme ju prepnúť do "záložkového režimu" zrušením voľby "Flat View".

  • programy:

Obrázok programu pre vysielač v NXT-G Obrázok programu pre prijímač v NXT-G

Video

video 2.55MB