NXT Projekt: Nájdi svetlo

From RoboWiki
Revision as of 22:22, 1 September 2009 by Palo (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

naspäť na hlavnú stránku

Zadanie

  • poskladajte robota, ktorý sa dokáže pohybovať vpred a zatáčať
  • vpredu namontujte dva svetelné senzory, ktoré smerujú vpred, jeden natočený mierne vľavo, druhý mierne vpravo
  • napíšte program, ktorý bude porovnávať množstvo dopadajúceho svetla na oba senzory, pričom robot sa vydá tým smerom odkiaľ dopadá viac svetla


Riešenie