NXT Projekt: Nájdi svetlo

From RoboWiki
Jump to: navigation, search

naspäť na hlavnú stránku

Zadanie

  • poskladajte robota, ktorý sa dokáže pohybovať vpred a zatáčať
  • vpredu namontujte dva svetelné senzory, ktoré smerujú vpred, jeden natočený mierne vľavo, druhý mierne vpravo
  • napíšte program, ktorý bude porovnávať množstvo dopadajúceho svetla na oba senzory, pričom robot sa vydá tým smerom odkiaľ dopadá viac svetla


Riešenie