NXT Projekt: Synchronizovaný tanec

From RoboWiki
Revision as of 11:39, 31 August 2009 by Palo (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

naspäť na hlavnú stránku

Zadanie

  • dve skupiny zostroja dva podobné roboty
  • každá skupina vymyslí malý tanec pre svojho robota
  • zmeňte tanečné programy tak, aby počas tancovania vysielali stav motorov na druhú kocku cez BlueTooth, druhá kocka bude tancovať rovnako ako prvá.
  • vymeňte si úlohy.