RCJ - Technická dokumentácia tímov

From RoboWiki
Revision as of 15:07, 16 February 2019 by Robot (talk | contribs) (Created page with "Od sezóny 2018 požadujeme na slovenskom kole zverejňovanie technickej dokumentácie o robotoch. Filozofia tohto opatrenia vychádza z myšlienky, ktorá bola v RoboCup Jun...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Od sezóny 2018 požadujeme na slovenskom kole zverejňovanie technickej dokumentácie o robotoch.

Filozofia tohto opatrenia vychádza z myšlienky, ktorá bola v RoboCup Junior od samého začiatku - bolo to napisané aj v pravidlách: "povinnosť zverejňovať". Znamená to, že súťaž môže z roka na rok napredovať ďalej, nebude to vyzerať stále rovnako a ako sa hovorí (a vo futbale to platí doslovne) nemusí každý znovu objavovať koleso! Noví súťažiaci môžu nadviazať na to, čo už pred nimi niekto urobil. Naviac to môže byť užitočný zdroj informácií pre všetkých, ktorí sa venujú robotike a tak môžu využiť nápady, triky a zapojenia, ktoré súťaž RoboCup Junior vytvorila - veď to je jeden z jej hlavných cieľov!

Technická dokumentácia obsahuje

  • zdrojové kódy všetkých programov, ktoré bežia v robotoch (mali byť obsahovať komentáre, ak je možné)
  • ak je robot vyrábaný nejakou digitálnou technológiou výroby (3D tlač, laser, vodný lúč a pod.), tak všetky zdrojové súbory s výkresmi, pomocou ktorých sa robot dá vyrobiť
  • ak si tím zostrojil nejaké elektronické obvody, tak ich schémy a návrhy plošných spojov
  • zoznam použitých súčiastok
  • fotodokumentácia
  • tím môže doložiť aj ďalšie informácie, prezentácie, videá a pod.

Spôsoby odovzdania technickej dokumentácie:

  1. linka na webstránku, kde je všetko zverejnené je pridaná do nasledujúceho zoznamu (tím si môže vytvoriť svoju podstránku aj priamo na RoboWiki - pomocou účtu robot a hesla robot od zadu)
  2. alebo odovzdať na USB kľúči pri registrácii na mieste súťaže

2019

nasledujúci text je len pracovná verzia

V tomto ročníku budeme odovzdanie technickej dokumentácie prísne vyžadovať.

Tímy, ktoré

  • neodovzdajú dokumentáciu, nebudú na mieste zaregistrované, naopak
  • tímy v kategóriách Rescue a onStage, ktoré dokumentáciu odovzdajú vopred na tomto mieste - do pondelka 25.3.2019, získajú 0-20 bodov navyše

2018

V tomto ročníku sme technickú dokumentáciu nezozbierali dostatočne dôsledne, ale uverejňujeme to, čo prišlo: