RoboCup Junior Slovensko 2007

From RoboWiki
Revision as of 17:59, 4 March 2007 by Palo (talk | contribs) (Reportaz z RoboCup Junior Slovensko 2007)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Prvé dva marcové dni sa v Starej Turej konala tradičná Súťaž v stavbe a programovaní robotov pre stredné a základné školy, RoboCup Junior 2007. V tvorivom prostredí Združenej strednej školy elektrotechnickej v mestečku pod stále zasneženou Javorinou sa v kategóriách Stavba, Robotický futbal, Záchranár a Robotický tanec stretlo spolu vyše tridsať súťažných družstiev zo Západného, Stredného, Východného, Južného i Severného Slovenska. Podujatie pripravila Slovenská Spoločnosť Elektronikov s podporou Ministerstva školstva a Infoveku.

Táto správa je (po prvý raz) uvedená v systéme RoboWiki, kde sa sami môžete podieľať na jej výslednej podobe... (prosím opravte faktické, či iné chyby ak tu sú) a dúfame, že pridáte aj vaše názory do diskusie!


Stavba

Desať družstiev pracovalo počas jedného popoludnia na robotickom projekte na zadanú tému "Ochrana životného prostredia". Súťažiaci kombinovali skúseností z robotických krúžkov a hodín programovania so svojou fantáziou a predstavivosťou. Za pár hodín navrhli, postavili, naprogramovali a nakoniec predviedli porote, ostatným súťažiacim a publiku svoje výrobky. Prvý raz boli použité i stavebnice LEGO Mindstorms NXT obsahujúce nové druhy senzorov, silnejšie motory so zabudovanými otáčkovými senzormi a výkonnejší riadiaci počítač.

Ako sme hodnotili: dvanásťčlenná porota (učitelia a organizátori) vybrala tri najlepšie modely (s najväčším ziskom bodov) a okrem toho udelila päť osobitných cien za vynikajúcu stavbu, programovanie, použitie senzorov a komunikáciu, prezentáciu a za nápad a tvorivosť. Víťazný tím z Gymnázia Alejová, Košice (už ostrieľaný v predchádzajúcich ročníkoch a iných súťažiach) jednoznačne presvedčil svojou linkou na recykláciu použitých pneumatík, druhú cenu získal tím zo ZŠ Krajné s vozidlom na zber a spracovanie radioaktívneho odpadu, a tretím oceneným modelom bola automatizovaná elektráreň ZŠ Mariánskej z Prievidze. (prosím opravte, ak sú tu chyby)

Osobitné ceny:

 • Triedička fliaš, ZŠ Pusté Úľany, za použitie senzorov a komunikáciu
 • Odvoz a spracovanie odpadkov, ZŠ Štrba, za prezentáciu
 • ..., ZŠ Prievidza, za programovanie
 • ..., ZŠ Trstená, za stavbu
 • ...,ZŠ Košice, za nápad a tvorivosť

(prosím doplniť)


Futbal

Robotický futbal sa hrá s infračervenou loptou v dvoch kategóriách:

 • jeden na jedného, kde hrá jeden robot proti jednému robotovi súperovho tímu
 • dva na dvoch, kde sú v oboch tímoch dva roboty

Roboty sú vybavené infračervenými (prípadne svetelnými) snímačmi, pomocou ktorých môžu určiť smer a vzdialenosť k lopte. Niektoré využívajú kompas na orientáciu a určenie smeru k súperovej bránke. Výhodou by tiež bolo využit ultrazvukové snímače na určenie vzdialenosti od okrajov ihriska - teda na vycentrovanie robota v strede poľa pri útoku. Cieľom je nastrieľať čo najviac gólov do súperovej bránky. Každý zápas píska rozhodca, ktorý dbá na pravidlá, plynulosť a férovosť hry.

Do kategórie jeden na jedného sa zapojilo 7 tímov, ktoré zohrali turnaj každý s každým, po dva polčasy dĺžky 3 minúty. Za víťazstvo tím získaval 3 body, za remízu jeden bod. Rozhodoval celkový počet bodov a v prípade rovnosti celkový počet gólov, ktoré tím nastrieľal. Výsledky sú uvedené v tabuľke nižšie.

Všetky roboty boli na porovnateľnej úrovni s účasníkmi svetového finále s tým rozdielom, že vo svetovom finále tímy zväčša nevyužívajú LEGO platformu, ale vlastné konštrukcie a riadiace dosky. Príkladom takej riadiacej dosky je doska Cerebot firmy Digilent, ktorú získalo víťazné družstvo. Pozrite si linky a informácie na stránke RoboCup Junior Slovensko.

Do kategórie dva na dvoch sa zapojili štyri družstvá, výsledky sú uvedené nižšie.


Záchranár

Roboty záchranári prechádzajú cez miestnosti modelu budovy, pricom sledujú čiernu čiaru, ktorá určuje cestu, na niektorých miestach však môže byť prerušená, alebo je zahataná prekážkou. Na ceste sa nachádzajú zelené a strieborné obete. Úlohou robota je obete nájsť a označiť - zastavením, zvukovým a svetelným signálom. Body sa rozdelovali medzi deväť súťažných tímov podľa medzinárodných pravidiel takto:

 • za každú nájdenú obeť 10 bodov
 • za každú úspešne prejdenú miestnosť 10 bodov
 • za prejdenie cez most medzi miestnosťami 30 bodov
 • za zvládnutie každého prerušenia čiary 10 bodov
 • za úspešné obídenie prekážky 10 bodov
 • za každú chybne označenú obeť (tam, kde sa žiadna nenachádza) -2 body
 • za každú vynútenú ľudskú pomoc (ak robot stratí cestu, alebo sa nevie dostať cez prekážku) -5 bodov

Roboty väčšinou využívajú štandardné svetelné snímače LEGO, podľa ktorých určujú hranice čiary a nájdené obete. To však je niekedy veľký problém, preto dávame do pozornosti rôzne farebné snímače:

Na zdetekovanie prekážky sa dá použiť aj ultrazvukový senzor, či už priamo zo stavebnice NXT, alebo sa dá objednať podobný u našich susedov vo firme Snailinstruments - pozor na druh rozhrania (I2C alebo výstup v podobe digitálnych pulzov).


Tanec

Táto kategória je divácky najzaujímavejšia a pre zapojené tímy ponúka najväčšiu voľnosť a možnosť využitia fantázie. Zúčastniť sa možno aj s celkom jednoduchým robotom s jednoduchým tancom ale i s náročnou kompozíciou, choreografiou, kulisami, kostýmami a náročnými robotmi. V oboch prípadoch ide hlavne o spústu zábavy a nových vecí, čo sa pri práci na projekte naučíme.

Tento rok sa zúčastnili štyri tímy: z Gymnázia Alejová Košice, ZŠ Považskej Bystrice, ZŠ Rudolfa Dilonga z Trstenej a ZŠ Štrba. Všetky štyri prezentácie boli skvelé a bolo vidieť, že za nimi nie sú ani hodiny, ani dni, ale týždne poctivej práce. Suverénne najlepšie bolo Labutie Jazero oravského tímu, nasledovalo stádo ovečiek s pastierskym psom z pod Tatier, a disco-tanečnícke roboty z Považia a z Košíc.

Dosť bolo slov, pozrite si obrázky! (a pošlite/nahrajte sem vlastné - poslať ich môžete na pavel.petrovicZavinac.gifgmail.com)

Výsledky

hned uverejnime

Záver

Všetky tímy zachovávali športového ducha a bez akýchkoľvek výhrad sa riadili pokynmi organizátorov, za čo im patrí uznanie a vďaka. Sláva víťazom, česť porazeným. Poďakovanie usporiadateľom, technikom, sponzorom a najmä učiteľom za všetku tú prácu navyše!
Konkrétne:


Durouška Milan, ZSŠE Stará Turá
Miro Kohút, Slovenská spoločnosť elektronikov
Baran Marián, Slovenská spoločnosť elektronikov

Ondrej Borek, ZŠ Pusté Úľany
Peter Cehelský, ZŠ Štrba
Ladislav Gergel, ZŠ Krajné,
Viera Jacková, ZŠ Prievidza,
Tomáš Lieskovský, Gymnázium Martina Hatalu Trstená,
Pavol Mičúch, ZŠ Slov. partizánov, Považská Bystrica
Marta Ondrušová, ZŠ Spišský Hrhov,
Ján Paholík, ZŠ Domaniža,
Jana Plichtová, Gymnázium Alejová Košice,
Miroslav Zajíček, ZŠ Šurany,
Magda Zmarzláková, ZŠ Rudolfa Dilonga, Trstená

Lukáš Boško, Gymnázium Považská Bystrica
Andrej Pančík, Gymnázium Tajovského, Banská Bystrica
Peter Cvik, EDUXE
Pavol, ZŠ Galanta Pavel Petrovič, NTNU Trondheim,

Infovek,
Združenie Robotika.sk
PC REVUE
Digilent Inc.