User:Balogh

From RoboWiki
Revision as of 22:58, 29 February 2008 by Balogh (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Návrhy zadaní záverečných prác pre študijný program Aplikovaná Informatika

  • [ZadanieB1 Vizualizácia pohybu mobilného robota]