ZadanieB1

From RoboWiki
Jump to: navigation, search

Vizualizácia pohybu mobilného robota.

Zadanie bakalárskej práce: Je potrebné vizualizovať pohyb mobilného robota v známom prostredí (bludisko) a jeho aktuálnu polohu preniesť do modelového prostredia na základe informácií z programu identifikujúceho pohybujúci objekt v reálnom čase.

Úlohy:

  • navrhnite a naprogramujte editor modelového prostredia (bludiska), v ktorom bude možné zobrazovať pohyb robota na základe informácií o aktuálnej polohe, ktoré bude poskytovať videoserver,
  • pohyb robota archivujte v textovom formáte do súboru tak, aby bolo možné jeho neskoršie prehranie v modelovom prostredí, program má aj vypočítať a zoraziť základné štatistické údaje o zázname
  • okrem ukladania a otvárania modelov prostredia by mal program umožniť aj načítanie externých formátov.
  • okrem vizualizácie má program umožniť aj analýzu pohybu na základe ručného ovládania kurzorovými klávesami a stanovenie štatisitiky a vytlačenie obrázku s analyzovanou cestou
  • pre daný model by mal program nájsť a nakresliť najkratšiu cestu (floodfill algorithm)
  • pokúste sa implementovať možnosť riadenia pohybu na základe externého algoritmu v jazyku C (robot by chodil v bludisku podla algoritmu)
  • program zrealizovať a vyskúšať v spolupráci s videoserverom
  • napísať dokumentáciu a návod na používanie, vykonajte vzorové skúšky, vyhodnoťte ich


Späť na zoznam...