ZadanieB5

From RoboWiki
Revision as of 12:28, 1 March 2008 by Balogh (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Vizualizácia pohybu mobilného robota.

Zadanie bakalárskej práce:

Je potrebné vizualizovať pohyb mobilného robota v známom prostredí (bludisko) a jeho aktuálnu polohu preniesť do modelového prostredia na základe informácií z programu identifikujúceho pohybujúci objekt v reálnom čase.

Úlohy projektu:

  • navrhnite a naprogramujte editor modelového prostredia (bludiska) (graficky pripodobniť, t.j. aj stredové stĺpiky), v ktorom bude možné zobrazovať pohyb robota na základe informácií o aktuálnej polohe, ktoré bude poskytovať videoserver,
  • pohyb robota archivujte v textovom formáte do súboru tak, aby bolo možné jeho neskoršie prehranie v modelovom prostredí (continuous, step, rewind), program má aj vypočítať a zoraziť základné štatistické údaje o zázname (dátum, čas, rýchlosť, počet jázd,...),
  • okrem ukladania a otvárania modelov prostredia by mal program umožniť aj načítanie externých formátov ( .maz, .txt, .maz-binárne).
  • okrem vizualizácie má program umožniť aj analýzu pohybu na základe ručného ovládania kurzorovými klávesami a stanovenie štatisitiky (počet krokov, počet obratov,...) a vytlačenie obrázku s analyzovanou cestou
  • pre daný model by mal program nájsť a nakresliť najkratšiu cestu (floodfill algorithm)
  • pokúste sa implementovať možnosť riadenia pohybu na základe externého algoritmu v jazyku C (robot by chodil v bludisku podla algoritmu)
  • program zrealizovať a vyskúšať v spolupráci s videoserverom
  • napísať dokumentáciu a návod na používanie, vykonajte vzorové skúšky, vyhodnoťte ich