ZadanieBI1

From RoboWiki
Revision as of 00:27, 1 March 2008 by Balogh (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Energetický manažment mobilného robota

Zadanie projektu: Mobilný robot Robotnačka je počas činnosti v teleprezenčnom laboratóriu napájaný z bezúdržbového oloveného akumulátora. Reálna doba činnosti nezodpovedá výrobcom deklarovanej kapacite akumulátora. Je potrebné navrhnúť nový menežment nabíjania batérií s cieľom vylepšiť kapacitné možnosti robota.

Úlohy:

  • naštudovať dokumentáciu, literatúru týkajúcu sa olovených bezúdržbových akumulátorov a ich nabíjania, zoznámiť sa s realizovanými riešeniami
  • analyzovať záznamy z činnosti Robotnačky, grafické záznamy pre jednotlivé batérie a pokúsiť sa identifikovať možné zdroje problémov

zmerať spotrebu jednotlivých podsystémov Robotnačky v rôznych režimoch činnosti a vypracovať odporúčania pre hospodárnejší režim činnosti

  • navrhnúť úpravy kapacity batérie, prípadne aj nabíjacieho algoritmu
  • preskúmať možnosti mikroprocesorového riadenia nabíjacieho cyklu podľa Aplikačnej poznámky firmy Atmel
  • realizovať a implementovať miroprocesorovú nabíjačku priamo do Robotnačky a namerať charakteristiky
  • vypracovať dokumentáciu k nabíjačke
  • vyhodnotiť realizované riešenie v porovnaní s existujúcim

Späť na zoznam...