ZadanieBI2

From RoboWiki
Revision as of 00:34, 1 March 2008 by Balogh (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Systém pre zber environmentálnych informácií

Zadanie:

Pre účely merania environmentálnych podmienok v ťažkých prostrediach je potrebné vyvinúť autonómny modul zberu údajov. Umiestnenie sa predpokladá na mobilnej autonómnej jednotke s rádiovým prenosom údajov.

Úlohy:

  • naštudovať princípy merania environmentálnych veličín (teplota, tlak, vlhkosť, radiácia, vzdialenosti a CO2) a urobiť prehľad komerčných senzorov,
  • navrhnúť obvodové riešenie senzorov, prevodníkov signálu a pripojenie k mikroprocesorovej jednotke,
  • pre dostupné senzory zrealizovať prevodníky, otestovať pripojenie a napísať program pre prácu jednotky,
  • vypracovať dokumentáciu (schéma zapojenia, pripojenie, vývojový diagram programu a výpis programu),
  • vypracovať vzorové merania so zrealizovanými meracími kanálmi.

Späť na zoznam...