ZadanieBc11

From RoboWiki
Jump to: navigation, search

Senzorový systém mobilného robota

Zadanie bakalárskej práce:

Existujúci mobilný robot Robotnačka je zatiaľ celkom nedostatočne vybavený senzormi. Je potrebné navrhnúť a vyskúšať nový senzorový systém, ktorý by robotovi umožňoval riešiť jednoduché úlohy aj autonnómne.

Úlohy:

  • oboznámte sa s konštrukciou a programovaním robota Robotnačka. Vyskúšajte svoje schopnosti ovládania robota jednoduchými fungujúcimi príkladmi.
  • Vyberte vhodné typy senzorov pre robota a otestujte jednoúčelovými prípravkami ich funkciu
  • Navrhnite integrovanú prídavnú dosku pre robota, ktorou zrealizujete pripojenie senzorov k existujúcemu systému
  • Navrhnite nový firmware integrujúci senzory do systému
  • Napíšte vhodný riadiaci program umožňujúci otestovať navrhnuté riešenie, ovládať robota na základe údajov zo senzorov a prípadne aj demonštrujte autonómnu činnosť robota.
  • vyhodnoťte realizované riešenie (vlastné prínosy projektu, možnosti ďalšieho rozšírenia...).


Späť na zoznam...