Difference between revisions of "ZadanieBc14"

From RoboWiki
Jump to: navigation, search
Line 12: Line 12:
 
* Napíšte vhodný riadiaci program umožňujúci otestovať navrhnuté riešenie, ovládať robota na základe údajov zo senzorov a prípadne aj demonštrujte autonómnu činnosť robota.  
 
* Napíšte vhodný riadiaci program umožňujúci otestovať navrhnuté riešenie, ovládať robota na základe údajov zo senzorov a prípadne aj demonštrujte autonómnu činnosť robota.  
 
* vyhodnoťte realizované riešenie (vlastné prínosy projektu, možnosti ďalšieho rozšírenia...).
 
* vyhodnoťte realizované riešenie (vlastné prínosy projektu, možnosti ďalšieho rozšírenia...).
 +
 +
'''Literatúra:'''
 +
* http://www.societyofrobots.com/member_tutorials/node/176
 +
  
  
 
[[User:Balogh|Späť na zoznam...]]
 
[[User:Balogh|Späť na zoznam...]]

Revision as of 13:06, 5 February 2009

Návrh a konštrukcia kráčajúceho mobilného robota

Zadanie bakalárskej práce:

Návrh a realizácia chodiaceho, autonómneho, mobilného robota, jeho pohybového, senzorového a riadiaceho subsystému.


Úlohy:

  • Oboznámte s kinematikou chodiacich mobilných robotov, navrhnite vhodnú konštrukciu a algoritmus pohybu mobilného robota.
  • Vyberte vhodný pohon a senzory pre robota.
  • Navrhnite schému zapojenia riadiaceho subsystému a senzorického subsystému
  • Napíšte vhodný riadiaci program umožňujúci otestovať navrhnuté riešenie, ovládať robota na základe údajov zo senzorov a prípadne aj demonštrujte autonómnu činnosť robota.
  • vyhodnoťte realizované riešenie (vlastné prínosy projektu, možnosti ďalšieho rozšírenia...).

Literatúra:


Späť na zoznam...