ZadanieBc14

From RoboWiki
Revision as of 10:56, 7 May 2008 by Balogh (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Návrh a konštrukcia kráčajúceho mobilného robota

Návrh a realizácia chodiaceho, autonómneho, mobilného robota, jeho pohybového, senzorového a riadiaceho subsystému.


Úlohy: Oboznámte s kinematikou chodiacich mobilných robotov, navrhnite vhodnú konštrukciu a algoritmus pohybu mobilného robota. Vyberte vhodný pohon a senzory pre robota. Navrhnite schému zapojenia riadiaceho subsystému a senzorického subsystému Napíšte vhodný riadiaci program umožňujúci otestovať navrhnuté riešenie, ovládať robota na základe údajov zo senzorov a prípadne aj demonštrujte autonómnu činnosť robota. vyhodnoťte realizované riešenie (vlastné prínosy projektu, možnosti ďalšieho rozšírenia...).