ZadanieBc18

From RoboWiki
Jump to: navigation, search

Tomáš Kereškéni


Mobilná robotická platforma.

Špecifikácia zadania:

V rámci projektu by mal študent navrhnúť riadiacu jednotku mobilného robota založenú na 'štandartnej' PC platforme s čo najnižšími energetickými nárokmi. Riadiaca jednotka má umožniť pracovať pod operačným systémom Linux.

Úlohy:

  1. . Navrhnite konštrukciu platformy s ohľadom na využitie v exteriéri.
  2. . Vyberte vhodnú HW platformu vzhľadom na špecifické požiadavky projektu.
  3. . Navrhnite a vyberte vhdoný operačný systém.
  4. . Navrhnite aj ďalšie komponenty - pohonné jednotky, akčné členy, napájanie.
  5. . Navrhnite a implementujte základný riadiaci softvér.
  6. . Vytorte základnú aplikáciu demonštrujúcu funkčnosť systému.
  7. . Vyhodnoťte realizované riešenie.


User:Balogh