ZadanieBc21

From RoboWiki
Revision as of 14:56, 30 October 2009 by Balogh (talk | contribs) (New page: '''Ladislav Tóth''' == Meteorologická stanica == Špecifikácia zadania: Pre účely merania environmentálnych podmienok v náročných prostrediach bol vyvinutý autonómny mod...)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Ladislav Tóth


Meteorologická stanica

Špecifikácia zadania:

Pre účely merania environmentálnych podmienok v náročných prostrediach bol vyvinutý autonómny modul zberu údajov. Umiestnenie modulu sa predpokladá buď na mobilnej autonómnej jednotke s rádiovým prenosom údajov, prípadne samostatne. Pre tento modul je potrebné vypracovať programové vybavenie na strane jednotky ako aj zobrazovanie nameraných veličín.

Úlohy:

  • Naštudovať princípy merania environmentálnych veličín (teplota, tlak, vlhkosť, obsah CO2).
  • Naštudovať a overiť vlastnosti zrealizovanej meracej jednotky.
  • Demonštrovať funkčnosť zrealizovaných meracích kanálov.
  • Navrhnúť a zrealizovať riadiaci program pre túto jednotku zahŕňajúci spracovanie nameraných dát, ich odvysielanie do nadradeného PC.
  • Vypracovať dokumentáciu (pripojenie, vývojový diagram programu a výpis programu).


Zoznam odbornej literatúry:

  1. Vyžinkár, I.: Systém pre zber environmentálnych informácií. Diplomová práca, FEI STU 2009.

User:Balogh