Adam LCD.nxc

From RoboWiki
Jump to: navigation, search

Krúžok Robotiky

/* adam_LCD.nxc

  Program vypisuje na LCD sekundove pocitadlo. Po dvadsiatich sekundach vypise spravu.
  
  Autor: Adam Trizuljak
*/

task main()
{
 int cas; //premenna cas
 for(cas=0; cas<10; cas++) // slucka ,,pri kazdom novom ,kole´ pricitaj k cas 1, kym cas nebude mensi ako 10"
 {
 NumOut(0, LCD_LINE1, cas); //na LCD, riadok 1 napis zostavajuci cas
 while cas = 20 //ak sa cas = 20
  {
  TextOut(0, LCD_LINE3, "Cas uplynul"); //na LCD, riadok 3 napis: Cas uplynul
  }
 Wait 1000; //cakaj 1s
 }
}