Balancujuci robot

From RoboWiki
Jump to: navigation, search

Autori: Mišo, Moro, Ľubo

Robot sa vie pohybovať vpred a vzad, pričom kocka NXT je umiestnená nad vozidlom v nestabilnej polohe a je spojená s robotom pomocou tretieho motora.

Robot je na diaľku cez BlueTooth ovládaný pomocou druhej kocky NXT - tlačidlá šípiek VĽAVO a VPRAVO riadia robota vľavo a vpravo a stredné oranžové tlačidlo robota zastavuje a štartuje vpred. Zároveň tretí motor riadi polohu kocky tak, aby zotrvávala v nestabilnej vzpriamenej polohe pomocou akcelarčného senzora HiTechnic.

Balance1s.jpg Balance2s.jpg Balance3s.jpg
(+) (+) (+)

Program pre kocku diaľkové ovládanie: dialkove_ovladanie.nxc.

Program pre balancujúcu kocku: balance.nxc.