Denník

From RoboWiki
Jump to: navigation, search

Denník aktivít združenia Robotika.SK

Toto je denník naších aktivít. Slúži jednak pre našu internú poterebu, jednak pre verejnosť, ktorá sa zaujíma o naše aktivity. Každá akcia je určená dátumom, miestom konania, zoznamom členov združenia, ktorí akciu realizovali a krátkym popisom a prípadne URL odkazom na bližšie informácie.


12.1.2009 (Rišo), FEI STU
Exkurzia a cvičenie s robotmi BoeBot v Spoločnom laboratóriu mobilnej robotiky pre študentov FIIT STU v rámci predmetu Pokročilé vnorené systémy.
11.12.2008 (Rišo), FEI STU
Exkurzia a cvičenie s robotmi BoeBot v Spoločnom laboratóriu mobilnej robotiky pre študentov FMFI UK
12.12.2008 (Palo, Andy), FMFI UK
Prezentácia robotov na verejné demo pre Deň absolventov Matfyzu - oficíalna akcia FMFI UK pre absolventov
16.12.2008 (Palo), GJH
Poskytnutie HW a robotov pre krúžok robotiky GJH