Dopredu dozadu.nxc

From RoboWiki
Jump to: navigation, search

Krúžok Robotiky

/* dopredu_dozadu.nxc

Robot ma dva senzory: ultrazvukovy vpredu, na porte 2 a dotykovy vzadu, na porte 1.
Vykonava jednuchu funkciu: ide vpred a 30 cm pred stenou sa vrati spat az dovtedy, kym nenarazi na prekazku, vtedy
sa cyklus opakuje.

Autor: Matej Kurilla, MatejKurilla (no spam) zoznam.sk

*/

task ultrazvuk()
{

int vzdialenost= 30; //cm

SetSensorLowspeed(IN_2);
while (true)          //nekonečná sľučka (true = pravda)
  {
 if (SensorUS(IN_2)<vzdialenost)  //podmienka dokým vzdialenosť nebude menšia ako 30 cm.
   {
   OnRev(OUT_AC,50);    //dozadu
   Wait(200000);     //čakaj 200 sekúnd

   }
  }
}

task senzor()
{

SetSensorTouch(IN_1);     //dotykový sezor

while (true)         //nekonečná sľučka (true = pravda)
 {
 if (SENSOR_1 == 1)    //podmienka pokým sa senzor nezopne
  {
  OnFwd(OUT_AC,50);    //doperdu
  Wait(200000);     //čakaj 200 sekúnd


  }
 }
}
task main()

 {

start senzor;    //štartovanie tasku SENZOR
start ultrazvuk;    //štartovanie tasku ULTRAZVUK

Off(OUT_AC);    //vypni motory

 }