Evolving shapes/sk

From RoboWiki
Jump to: navigation, search

Táto stránka je o diplomovom projekte o použití evolučných výpočtov na návrh tvarov trojrozmerných predmetov. Nachádza sa tu zatiaľ iba anglická verzia stránky.--- --- --- English: Evolving shapes/sk/en Slovensky: Evolving shapes/sk/sk --- --- ---
--- --- --- --- --- RoboWiki: (c) 2006 Robotika.sk --- --- --- --- ---