Historia/sk

From RoboWiki
Jump to: navigation, search

A toto je ďalšia zárodočná stránka, ktorá sa hádam niekedy rozrastie... Zaujímavé sú roboty spred roka 2000, tie novšie nájdete v sekcii Projekty [1].

Počiatky robotiky

 • Kde sa zrodilo slovo robot

Pokiaľ si myslíte, že v USA alebo v Japonsku, ste na veľkom omyle. Slovo robot pochádza naozaj od slov "robota" a "robotník" (schválne skúste v čestine alebo aj slovenčine urobiť neživotný tvar slova "robotník") a vzniklo na Slovensku. Zaslúžil sa o to český lekár Antonín Čapek, ktorý od roku 1910 pôsobil v kúpeľoch v Trenčianskych Tepliciach v liečebnom dome Poniatowski a pravidelne pozýval celú svoju rodinu aby s ním strávila v tomto peknom prostredí leto. Tak sa stalo, že začiatkom leta 1919 prišiel do Trenčianskych teplíc jeho syn - známy Karel Čapek. V hlave si pritom niesol nápad na novú v divadelnú hru - dnes známu ako R.U.R., v ktorej hlavnými hrdinami boli okrem ľudí aj umelo vytvorené humanoidné bytosti. Pri príchode sa stretol so svojím bratom - maliarom a spisovateľom Jozefom, ktorého poznáme ako autora rozprávok O psíčkovi a mačičke - a pochválil sa mu s týmto nápadom. Zároveň však spomenul aj to, že ho trápi, že ešte nemá pre tieto umelé bytosti dobré meno, že zatiaľ ich nazýva laboři, ale nepáči sa mu to. Nato jeho brat bez zaváhania zakontroloval vetou "Tak je nazvi roboti". A bolo to. R.U.R sa v priebehu dvoch rokov dostala cez Hradec Králové a Prahu na NewYorkskú scénu a odtiaľ sa toto slovo rozšírilo do celého sveta. Približné miesto v Trenčianskych Tepliciach, kde sa tento akt odohral označuje pamätná tabuľa na hoteli Pax.

Capek.jpg


O původu slova robot

Slovo "robot" bylo poprvé v dějinách použito v roce 1920 ve hře R.U.R - Rossum's Universal Robots Karla Čapka. Karel Čapek přesto není vynálezcem tohoto slova. Je jím jeho bratr Josef Čapek. Některé internetové stránky uvádějí, že slovo robot Josef použil již ve své povídce Opilec, která vyšla ve sbírce Lelio v roce 1917. Společnost bratří Čapků potvrdila, že to není pravda. V Opilci je použito slovo "automat".

Za jakých okolností bylo vytvořeno slovo robot popisuje Karel Čapek následovně:


O SLOVĚ ROBOT

Zmínka prof. Chudoby o tom, jak se podle svědectví Oxfordského slovníku ujalo slovo robot a jeho odvozeniny v angličtině, mne upomíná na starý dluh. To slovo totiž nevymyslel autor hry RUR, nýbrž toliko je uvedl v život. Bylo to tak: v jedné nestřežené chvíli napadla řečeného autora látka na tu hru. I běžel s tím zatepla na svého bratra Josefa, malíře, který zrovna stál u štafle a maloval po plátně, až to šustělo.

  "Ty, Josef," začal autor, "já bych měl myšlenku na hru."
  "Jakou," bručel malíř (opravdu bručel, neboť držel přitom v ústech štětec).
  Autor mu to řekl tak stručně, jak to šlo.
  "Tak to napiš," děl malíř, aniž vyndal štětec z úst a přestal natírat plátno. Bylo to až urážlivě lhostejné.
  "Ale já nevím," řekl autor, "jak mám ty umělé dělníky nazvat. Řekl bych jim laboři, ale připadá mně to nějak papírové."
  "Tak jim řekni roboti," mumlal malíř se štětcem v ústech a maloval dál. A bylo to. Tim způsobem se tedy zrodilo slovo robot; budiž tímto přiřčeno svému skutečnému původci.

Karel Čapek, Lidové noviny, 24.12.33

Roboty na FEI STU

 • Prvý školský robot KOLKA 025 [2]
 • Pneumatický robot vytvorený na KAR EF SVŠT [3]
 • Priemyselný robot PR-32 VUKOV Prešov [4]
 • Priemyselný robot OJ-10 VUKOV Prešov

Iné roboty

Napríklad: