Krúžok Šablóna

From RoboWiki
Jump to: navigation, search
Zriaďovateľ: škola, centrum voľného času a pod.
Počet detí na krúžku: 10 - 20
Vekové rozpätie: 1 - 99
Periodicita: Nx týždenne
Kedy: Pondelok a Štvrtok 16:30-18:00
Kde: Ulica č. 12, Mesto
Kontakt: http://www.nejakaadresa.sk/, 0907 / 123 456
Vedúci krúžku: Jozef Mrkvička, 99 r., elektrotechnický inžinier


Beriete nových záujemcov?
Áno, nie, ale máme požiadavky na znalosti...
Čo na krúžku robíte?
programujeme, staviame roboty, používame Lego Mindstorms, procesory Atmel, lepíme modely,...
Zúčastňujete sa nejakej súťaže?
Áno - Istrobot, FLL, RobotRescue, Robotchallenge, ...


Foto

Futbal1s.jpg Futbal2s.jpg Futbal3s.jpg Futbal4s.jpg Futbal5s.jpg
(+) (+) (+) (+) (+)Späť na zoznam...