NXT Projekt: Animácia na displeji podľa senzorov

From RoboWiki
Jump to: navigation, search

naspäť na hlavnú stránku

Zadanie

 • vytvorte program pre kocku NXT, ktorá bude reagovať na vnemy a zobrazovať svoje reakcie na displeji alebo vydávať zvuky. Príklady vnemov a reakcií:
  • robot sleduje hluk v miestnosti a zamračí sa, keď je hluk priveľký
  • pripravte animáciu (prípadne dokreslite dalšie obrázky) a priebeh príbehu riaďte pomocou tlačídiel na kocke NXT - šipiek, alebo tlakových senzorov, motorov (otáčam pákou, animácia sa hýbe). Na nakreslenie nových obrázkov môžete použiť program nxtRICeditV2.
  • zaveste kocku s ultrazvukovým senzorom na špagát (priviažte ju pevne, aby nespadla), tak, aby ultrazvukový senzor smeroval kolmo nadol
   • napíšte program, aby kocka vydávala zvuk rôznej výšky, podľa toho ako vysoko je nad povrchom zeme
   • vrch kocky upevnite, takže vyrobíte kyvadlo
   • kocku pripojte cez BlueTooth a pokúste sa hodnoty z ultrazvuku zaznamenávať do datalogu (zaznamenajte niekoľko periód)
   • datalog zobrazte v grafe na obrazovke
   • v grafe zmerajte dĺžky periód a v skupine prediskutujte namerané výsledky
  • robot je strážny pes a (ultrazvukovým senzorom) sleduje, či niekto vojde na pozemok, ak áno, začne štekať (a hýbať chvostom, prípadne sa rozbehne smerom k zlodejovi)
  • fotobunka - vchod na kúpalisko:
   • na jednej strane umiestnite silné svetlo, na druhej strane robot so svetelným senzorom sleduje koľko návštevníkov príde na kúpalisko
   • každý návštevník musí na druhý svetelný senzor priložiť kartičku správnej farby (vstupenku), potom môže prejsť
   • ak niekto prejde bez lístka, robot začne pískať ako alarm
   • na stlačenie tlačidla "pravá šípka", robot na displeji zobrazí, koľko návštevníkov dnes prišlo na kúpalisko
   • na stlačenie tlačidla "ľavá šípka", robot začne počítať od nuly (začiatok ďalšieho účtovného dňa)