NXT Projekt: Bludisko

From RoboWiki
Jump to: navigation, search

naspäť na hlavnú stránku

Zadanie

Tento projekt je náročnejší a vyžaduje dobré skúsenosti so stavbou i programovaním

  • poskladajte robota, ktorý sa dokáže pohybovať vpred i otáčať na mieste
  • úlohou robota je nájsť východ z bludiska, ktoré tvorí pravhlá sieť ciest reprezentovaná čienou páskou na bielom podklade
  • na zostrojenie ihriska potrebujete rolku bieleho baliaceho papiera, priesvitnú alebo bielu pásku na prelepenie spojov a jednu čiernu pásku na vytvorenie ciest
  • bludisko môže obsahovať križovatky všetkých druhov i slepé uličky
  • v jednoduchšej verzii bludisko neobsahuje okruhy (na to isté miesto sa nedá vrátiť z iného smeru), v náročnejšej verzii môžete skúsiť pridať i okruhy
  • východ z bludiska môže robot rozpoznať pomocou ultrazvukového senzora a po celý čas by mal jazdiť iba pozdĺž čiernej pásky - prejsť krížom cez biele územie nie je dovolené
  • na túto úlohu je vhodné použiť tri svetelné senzory, hoci je možné vystačiť i s dvoma
  • pre veľmi náročných programátorov: pokúste sa na počítači nakresliť mapu bludiska, cez ktoré robot prešiel


Maze3.jpg Maze.jpg Maze2.jpg


Video