NXT Projekt: Choď ku stene a vráť sa

From RoboWiki
Jump to: navigation, search

naspäť na hlavnú stránku

Zadanie

Toto je jednoduchý rozcvičkový projekt, kde prídete na to, ako čítať hodnotu z otáčkového senzora. Dá sa vyriešiť aj pomocou časovača (timer).

  • zostrojte robota, ktorý dokáže ísť vpred
  • pripevnite jeden ultrazvukový senzor, ktorý smeruje vpred
  • napíšte program, pomocou ktorého sa robot presunie ku stene a potom zacúva naspäť, pričom zastane na rovnakom mieste
  • program musí fungovať nezávisle od toho, ako ďaleko robota od steny umiestnite


Riešenie