NXT Projekt: Diaľkové ovládanie robota druhou kockou

From RoboWiki
Jump to: navigation, search

naspäť na hlavnú stránku

Zadanie

Toto je projekt, kde si osvojíte komunikáciu dvoch kociek cez BlueTooth. Budete potrebovať dve kocky NXT - ale druhú len na testovanie, takže si ju môžete požičať od inej skupiny, alebo môžete použiť kocku na nejakom hotovom robotovi, pričom ho nerozoberiete.

  • poskladajte robota, ktorý sa dokáže pohybovať vpred a zatáčať
  • robot bude prijímať správu od druhej kocky poslanú cez spojenie BlueTooth a podľa toho akú správu dostane, robot zmení smer pohybu
  • robot sa začne pohybovať vpred
  • pri prijatí správy "vľavo" sa začne pohybovať viac smerom doľava, po každom ďalšom prijatí správy "vľavo" "zatočí volantom" ešte viac, takže sa bude otáčať prudšie vľavo
  • naopak, po prijatí spravy "vpravo" sa bude točiť "menej vľavo", čiže otočí volantom smerom vpravo - až kým sa nezačne otáčať celkom vpravo


Potrebujete poradiť?


Riešenie