NXT Projekt: Dopredu-tlesk-dozadu-tlesk

From RoboWiki
Jump to: navigation, search

naspäť na hlavnú stránku

Zadanie

Toto je projekt pre začiatočníkov, kde sa zoznámite s použitím zvukového senzora

  • zostrojte robota, ktorý dokáže ísť vpred/vzad
  • pripevnite jeden zvukový senzor
  • napíšte program, tak, že po jeho spustení začne ísť robot vpred, po tlesknutí začne ísť vzad a na druhé tlesknutie robot zastane


Podporujete poradiť?

  • použite blok na čakanie (kým hladina hluku neprevýši zadanú hodnotu):

Waitblock.png

  • impulz na zvukovom senzore trvá nejaký čas, preto po prvom zareagovaní treba chvíľu počkať


Riešenie