NXT Projekt: Morseovka

From RoboWiki
Jump to: navigation, search

naspäť na hlavnú stránku

Zadanie

  • Vytvorte program, ktorý umožní komunikovať v Morseovej abecede, stačí základné kódy: na jednej strane naťukáme tlakovým senzorom písmeno, robot ho rozpozná, zobrazí na displeji a pošle druhej kocke, ktorá kód zapíska a zobrazí na displeji
  • Kocka nech reaguje na základne kódy ako SOS, SMS.