NXT Projekt: Počítanie čiar

From RoboWiki
Jump to: navigation, search

naspäť na hlavnú stránku

Zadanie

 • vezmite si biely papier alebo inú podložku a krížom nalepte niekoľko kúskov čiernej pásky, pozri obrázok
 • na robota, ktorý sa môže pohybovať vpred, pripevnite svetelný senzor, ktorý smeruje nadol a nachádza sa približne 0,5 cm nad podložkou
 • pridajte ultrazvukový senzor, ktorý bude smerovať vpred, takže dokáže zamerať stenu pred robotom
 • zmerajte hodnoty pre bielu a čiernu podložku pomocou menu "View" na kocke NXT a zapíšte si ich
 • napíšte program, aby:
  • sa robot začal pohybovať vpred
  • pri každom križovaní čiernej pásky zapískal
  • keď príde ku stene, zastane
 • rozšírte program tak, aby po zastavení zapískal toľkokrát, koľko čiernych čiar prekrižoval


Potrebujete poradiť?

 • zastavenie sa najľahšie naprogramuje paralelným procesom: položte blok na čakanie na ultrazvukový senzor, zo začiatku programu vytiahnite druhú prepojovaciu kocku, ktorú spojíte s týmto blokom - takto pridáte druhý paralelný blok, pozri obrázok
 • v hlavnom programe sa strieda čakanie na biely a na čierny podklad, pri každej zmene sa pískne
 • na písknutie použite zvukový blok, zvoľte "Play Tone" a zrušte voľbu "Wait for completion". Veselý zvuk získate tak, že nastavíte dĺžku tónu na 0,01 sekundy
 • na zistenie počtu križujúcich čiar použite premennú - po každej čiare ju zvýšte o 1 a na konci použite cyklus, v ktorom túto premennú budete znižovať, až kým nebude nulová


Riešenie

Pocitaj ciary.png
Parallel nxt g.png