NXT Projekt: Robot nespadni zo stola, dotykové senzory

From RoboWiki
Jump to: navigation, search

naspäť na hlavnú stránku

Zadanie

Zostrojte a naprogramujte robota, ktorý nespadne zo stola. Použite dotykové senzory.

Riešenie

Autor: Jakub Kassak, Spojená škola sv. Františka, Bratislava

Robot na stole 1.jpg Robot na stole 2.jpg


Video

video 8MB