NXT Projekt: Sleduj čiaru a obchádzaj prekážku

From RoboWiki
Jump to: navigation, search

naspäť na hlavnú stránku

Zadanie

 • poskladajte robota, ktorý sa dokáže pohybovať vpred a zatáčať
 • robot má jeden svetelný senzor smerujúci nadol určený na sledovanie čiary
 • robot má jeden ultrazvukový senzor na snímanie prekážky
 • úlohou robota je prejsť na koniec čiary, na ktorej je v strede položená prekážka - túto prekážku má obísť


Možné rozšírenia

 • čiara je na niektorom mieste na niekoľko centimetrov prerušená
 • na dráhe sa môže nachádzať viacero prekážok
 • prekážka môže byť rôznej farby - ak je modrá, robot ju má obísť sprava, ak je biela, má ju obísť zľava - môžete použiť druhý svetelný senzor
 • skúste prekážku zistiť pomocou nárazníka s dotykovým senzorom namiesto použitia ultrazvukového senzora
 • dokáže váš robot zatočiť aj na pravoúhlej zákrute?
 • vedeli by ste na trati nájsť zelené nápeky prelepené krížom cez čiaru?


Prekazka1.jpg Prekazka2.jpg


Video

 • takto by to mohlo vyzerať

  v jednom okamihu vidieť, že prekážka je z druhej strany modrá - preto robot obchádza sprava, cestou naspäť je biela, takže obchádza zľava


Riešenie