NXT Projekt: Triedenie profilov

From RoboWiki
Jump to: navigation, search

naspäť na hlavnú stránku

Zadanie

 • zostrojte dopravníkový pás, po ktorom sa budú rovnomerne viezť rôzne predmety, ktoré na pás položíme
 • na bočnej strane dopravníka namontujte dva svetelné senzory, pre určenie začiatku a konca merania: ak sa cez toto miesto bude na páse viezť nejaký predmet, senzor by to mal zaregistrovať
 • nad dopravníkovým pásom namontujte ultrazvukový senzor na meranie zvislého profilu prechádzajúceho predmetu
 • zariadenie môže fungovať napríklad takto:
  • obslužný panel (kocka NXT) nás vyzve, aby sme na pás položili prvý predmet
  • po položení predmetu tlačidlom odštartujeme meranie
  • predmet sa prevezie po páse z jednej strany na druhú, svetelné senzory určia začiatok a koniec merania a profil zmeraný ultrazvukovým senzorom sa uloží do súboru
  • obslužný panel nás vyzve, aby sme na pás položili druhý predmet
  • meranie prebehne rovnakým spôsobom a profil sa uloží do druhého súboru
  • obslužný panel nás vyzve, aby sme na pás položili tretí predmet, ktorý sa má podobať na jeden z dvoch predchadzajúcich
  • meranie prebehne rovnakým spôsobom, profil sa uloží do tretieho súboru a porovná ss d prvým i d druhým, obslužný panel oznámi (počtom písknutí a správou na displeji), ktorý z prvých dvoch predmetov sa na tretí viac podobal
 • vytvorené súbory môžete preniesť na PC, otvoriť v tabuľkovom editore (napr. MS Excel) a zobraziť v grafe

Potrebujete poradiť?

 • zaznamenané profily nemusia mať rovnakú dĺžku (počet snímok senzora) - tento problém môžeme vyriešiť buď tak, že si zapamätáme dĺžku prvého profilu a ostatné dva zarovnáme na rovnakú dĺžku, alebo pri porovnávaní budeme neustále kontrolovať, či niektorý z troch súborov už neskončil
 • dbáme na to, že ultrazvukový senzor nedokáže zmerať vzdialenosť menšiu ako približne 5cm. preto ho umiestnime dostatočne vysoko, tak, aby od najvyššieho bodu meraného predmetu bol stále vyššie aspoň o 5cm
 • pomocou prevodovej reťaze alebo prevodových kolies môžete pásy dopravníka prepojiť a ušetriť aspoň jeden motor

Riešenie

Pas5.png Pas2.png

Pas1.png Pas4.png