NXT Projekt: Triediaca linka

From RoboWiki
Jump to: navigation, search

naspäť na hlavnú stránku

Zadanie

  • zostrojte pásový dopravník, po ktorom sa posúvajú kocky
    • rôznej farby
    • rôznej veľkosti
  • pomocou svetelného a/alebo ultrazvukového senzora:
    • rozdeľujte kocky na páse do dvoch kategórií: vyhovujúce a nevyhovujúce, vyhovujúce nech padajú na jednu stranu, nevyhovujúce na druhú
    • počítajte vyhovujúce a nevyhovujúce kocky a na konci oznámte na displeji koľko ich bolo

Ak nemáte k dispozícii pásy (sú v modrých rozširujúcich krabiciach 9648), kocky položte na stôl a zostrojte robota, ktorý prejde ponad ne.