Nahodny pohyb.nxc

From RoboWiki
Jump to: navigation, search

Krúžok Robotiky

/* nahodny_pohyb.nxc

Robot ma dva senzory: ultrazvukovy vpredu, na porte 2 a dotykovy vzadu, na porte 1.
Vykonava funkciu: nahodne sa pohybuje a ak sa priblizi k stene 
zpredu a spusti sa ultrazvukovy senzor tak cuvne a otoci sa
ak pride k prekazke zo zadu a spusti sa dotikovy senzor robot pojde do predu 0.8 sekundy
a potom sa otoci a cely ciklus sa opakuje odznovu a ktomu bude blikat diodka v
 porte B 0.5 sekundy 
Autor: Matej Kurilla

*/


int zakruta= 500;
int silnejsi= 50;
int slabsi= 20;

int cas;
int motory;
int vypnutie;
int cassvetielka;


task ultrazvuk()
{

int vzdialenost= 30; //cm

SetSensorLowspeed(IN_2);

while (true)         //nekonečná sľučka
  {
 if (SensorUS(IN_2)<vzdialenost)  //podmienka, či je vzdialenosť menšia ako 30 cm
   {
   OnRev(OUT_AC,50);     //dozadu
   Wait(800);         //čakaj 0.8 sekundy
   OnFwd(OUT_C,50);      //dopredu motor C
   Wait(1300);        //čakaj 1,3 sekundy
   }
  }
}


task senzor()
{

SetSensorTouch(IN_1);   //dotykový sanzor

while (true)      //nekonečná sľučka
 {
 if (SENSOR_1 == 1)    //podmienka či sa senzor spustil
  {
  OnFwd(OUT_AC,50);  //dopredu
  Wait(800);      //čakaj0,8 sekundy
  OnRev(OUT_C,50);    //dozadu motor C
  Wait(2000);      //čakaj 2 sekundy
  }
 }
}


task blikanie()
{
while(1)
 {

cassvetielka=500;

   OnFwd(OUT_B,50);    //zapni diodku
   Wait(cassvetielka);   //čakaj 0,5 sekundy
   Float(OUT_B);       //vypni diodku
   Wait(cassvetielka);    //čakaj 0,5 sekundy
   


  }

}

 task main()
 {
 start senzor;
 start blikanie;
 start ultrazvuk;
 while(1)
 {
 Off(OUT_AC);
 cas=random(3000)+500;
 motory=random(6);

 if ((motory%2)==0)
   {
   OnFwd(OUT_AC,silnejsi);  //dopredu
   Wait(cas);
   }
 if((motory%3)==0)
   {
   OnRev(OUT_AC,silnejsi); //cúvanie
   Wait(1000);
   }
 if((motory%4)==0)
   {
   OnFwd(OUT_C,silnejsi); //otáčanie do prava
   OnFwd(OUT_A, slabsi);
   Wait(zakruta);
   }
 if((motory%5)==0)
   {
   OnFwd(OUT_A,silnejsi); //otáčanie do ľava
   OnFwd(OUT_C, slabsi);
   Wait(zakruta);
   }
 if((motory%6)==0)
   {
   Off(OUT_AC);  //vypnutie motorov
   Wait(cas);
   }


 }
 }