Postup krokov na poukázanie 2%

From RoboWiki
Jump to: navigation, search

Občianske združenie Robotika.SK je zaregistrované ako príjemca 2% z daní. Ak máte chuť, môžete našu činnosť podporiť aj týmto spôsobom. Prečítajte si aj

Ak ste sa pre nás rozhodli, potom nasledujú konkrétne postupy.

Pre zamestnancov

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorým robí daňové priznanie zamestnávateľ:

 1. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 2. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane.
 3. Vypočítanú sumu vpíšte do tlačiva Vyhlásenie. Ak máte tlačivo, na ktorom nie sú údaje o prijímateľovi už predvyplnené, musíte doň vpísať nasledovné údaje:
ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 30864739/---- 
Právna forma:       Občianske združenie
 
Obchodné meno alebo názov: Robotika.SK
Sídlo:           
 Ulica:          Pri Bielom kríži
 Súpisné číslo:      22
 PSČ:           831 02
 Obec:          Bratislava

 1. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. apríla na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
 2. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech Vami vybraného prijímateľa.


Poznámky:

 • Do kolónky ROK sa píše 2015
 • Obe tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska
 • Ak máte potvrdenie, že ste dobrovoľnícky odpracovali (kdekoľvek) aspoň 40 hodín, môžete poukázať až 3%.
 • Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!
 • Naše číslo účtu nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

Pre fyzické osoby

Postup krokov pre tých, ktorí si daňové priznanie podávajú sami:

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie, normálne si vypočítajte daň.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby.
 3. Ak máte potvrdenie, že ste dobrovoľnícky odpracovali (kdekoľvek) aspoň 40 hodín, môžete poukázať až 3%.
 4. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 30864739/---- 
Právna forma:       Občianske združenie
 
Obchodné meno alebo názov: Robotika.SK
Sídlo:           
 Ulica:          Pri Bielom kríži
 Súpisné číslo:      22
 PSČ:           831 02
 Obec:          Bratislava
 1. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
 2. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby sumu previedol v náš prospech.


Poznámky:

 • Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!
 • Naše číslo účtu nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo.

Pre právnické osoby (firmy)

 1. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm. Ak firma okrem toho DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane.
 2. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

Obchodné meno alebo názov: Robotika.SK
Sídlo:           Pri Bielom kríži 22, 831 02 Bratislava
Právna forma:       Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 30864739/----
 1. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (vzor prílohy).
 2. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. – NOVINKA od roku 2016!
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.


Poznámky:

 • Naše číslo účtu nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo.

Aktuálne tlačivá na rok 2016

Nové tlačivá pre zamestnancov na poukázanie 2% za rok 2015 nájdete na portáli Rozhodni.SK:


Poznámky:

 • Vyhlásenie sa vyplňuje už výhradne v Eurách.
 • SID je rozlišovací znak pre organizácie, ktoré majú totožné IČO. Nás sa to netýka, preto túto kolónku nechajte prázdnu.

Kontrola zápisu v registri notárskej komory

Tu si môžete skontrolovať, či je naše združenie skutočne oprávnené prijímať 2% z daní a prípadne aj overiť identifikačné údaje: