Postupový kľúč na medzinárodné turnaje - RoboCup 2019 v Sydney a RoboCup Junior Euro 2019 v Hanoveri

From RoboWiki
Jump to: navigation, search

Postup na medzinárodné kolá RoboCup Junior v roku 2019

Slovensko môže vyslať tímy na postupové kolá EURO 2019 v Hannoveri a RoboCup 2019 v Sydney. Do Sydney môžeme po jednom vyslať tímy do kategórií Soccer Open, Soccer LightWeight, Rescue Line, Rescue Maze, Rescue Simulation, OnStage Preliminary, On Stage Advanced. Do Hannoveru môžeme po jednom vyslať tímy do kategórií Soccer Open, Soccer 1:1 Standard Kit, Rescue Line, Rescue Simulation, Rescue Line Entry, Rescue Maze Entry, OnStage Preliminary, OnStage Advanced a po dvoch do kategórií Soccer LightWeight a Rescue Maze. Všetky tieto postupové miesta sa obsadzujú podľa rovnakého kľúča.

Komisia sa dohodla, že každý postupujúci slovenský tím môže postúpiť iba na jeden z týchto dvoch medzinárodných turnajov, pričom tímy si môžu vybrať na ktorý turnaj a do ktorej kategórie postupujú - ak ešte je z čoho vyberať - v poradí podľa poradia a v zmysle postupového kľúča (pozri nižšie).

Spoločné pravidlá:

  • pre všetky ligy platí, že ak tím, ktorý má nárok postúpiť, nechce postúpiť, tak príslušné postupové miesto prepadá v prospech dalšieho tímu v poradí podľa týchto kritérií
  • v prípade rovnosti umiestnení, rozhodne buď dohoda tímov, alebo los.
  • ak tím, ktorý by inak mohol postúpiť, nespĺňa vyžadované medzinárodné pravidlá z hľadiska počtu medzinárodných účastí alebo počtu resp. veku členov tímu, môže stále postúpiť, ak je ochotný a schopný sa týmto požiadavkám prispôsobiť, pričom ostane zachovaný súťažný robot/vystúpenie a tiež je zachovaný aspoň jeden pôvodný člen tímu.

Vychádzame z medzinárodných kritérií pre RoboCupJunior Sydney, 2019, ktoré sú:

  • age 13-19
  • team size is 2-4 members for Soccer, Rescue
  • team size 2-5 members for OnStage
  • Starting in 2017, Soccer Lightweight team members can participate in the World Championshiponly twice. After their second participation, they need to move to Soccer Open. Note that counting starts with the 2017 World Championship.
  • Team members may compete in Rescue Line twice (2 international events). After competing in Rescue Line twice,they must move to another RoboCupJunior sub-league. Counting starts Hefei 2015.
  • OnStage Preliminary: if any members of a team have participated in RoboCupJunior international competitions twice or more in any league, the team cannot participate in the Preliminary sub-league.

Postupový kľúč 2019

1. Soccer Open (1 tím Sydney, 1 tím Hannover)

Postupuje najlepší tím zo slovenskej kategórie Soccer Open, ktorý je ochotný sa zúčastniť a spĺňa medzinárodné kritériá (pozri vyššie)

2. Soccer Lightweight a Soccer 1:1 Standard Kit (1 tím Sydney, 2 tímy Hannover, 1 tím Hannover 1:1 Standard Kit)

Postupuje najlepší tím zo slovenskej kategórie Soccer Lightweight, ktorý je ochotný sa zúčastniť a spĺňa medzinárodné kritériá. Ak sa ani jeden tím Lightweight nie je ochotný zúčastniť, tak je toto miesto ponúknuté najlepšiemu nepostupujúcemu tímu zo Soccer Open.

3. Rescue Line (1 tím Sydney, 1 tím Hannover, 1 tím Hannover Line Entry)

Rescue Line sa na slovenskom kole vyhodnotí zvlášť v kategóriach Primary a Secondary, ale bude sa súťažiť na rovnakých ihriskách a zostaví sa aj spoločný rebríček zahŕňajúci všetky tímy aj primary aj secondary. Postupuje najlepší tím zo spoločného slovenského rebríčka, ktorý zároveň spĺňa medzinárodné kritériá na postup do tejto kategórie (uvedené vyššie)

4. Rescue Maze (1 tím Sydney, 2 tímy Hannover, 1 tím Hannover Maze Entry)

Postupuje najlepší tím zo slovenskej kategórie Rescue Maze, ktorý spĺňa medzinárodné kritériá. Do Maze Entry môže postúpiť iba tím, ktorého každý účastník sa doteraz na slovenskom kole zúčastnil najviac v dvoch ročníkoch.

5. Rescue Simulation (1 tím Sydney, 1 tím Hannover)

Postupuje najlepší tím zo slovenskej kategórie Rescue Simulation, ktorý spĺňa medzinárodné kritériá.

6-7. OnStage Preliminary a Advanced (po 1 tíme Sydney Prel. aj Adv. a rovnako po 1 tíme Hannover)

Pri hodnotení slovenských kategórií OnStage Primary a Secondary sa použijú rovnaké hodnotiace hárky a okrem výsledkov primary a secondary zvlášť sa zostaví aj spoločná výsledková tabuľka so všetkými tímami. Do kategórie Advanced postúpi najlepší tím zo spoločnej tabuľky, ktorý spĺňa medzinárodné kritériá pre túto kategóriu. Ak ten tím spĺňa aj kritériá pre kategóriu Preliminary, tak si môže vybrať do ktorej kategórie chce postúpiť. Do zostávajúcej kategórie postúpi najlepší tím, ktorý spĺňa medzinárodné kritériá pre postup do tej zostavájucej kategórie.