RCJ2023 OnStage interview schedule

From RoboWiki
Jump to: navigation, search

Technické interview OnStage (13.04.2023) od 10:00 v telocvični:

Porota príde k súťažiacim, aby so súťažiacimi absolvoval krátke technické interview.

10:00 - Flores

10:20 - Primaškolák

10:40 - OZRIT

11:00 - Povazan

11:20 - Ben Dover

Prosíme súťažiacich, aby sa v stanovenom čase zdržiavali pri svojich robotoch v telocvični.