RCJ2023 OnStage performance schedule

From RoboWiki
Jump to: navigation, search

Časový harmonogram kategórie OnStage - vystúpenia tímov:

Každý tím má k dispozícii dve vystúpenia (najlepší výsledok sa hodnotí).

Vystúpenia robotov budú v telocvični.

1. kolo vystúpení:

14:15 - Flores

14:30 - Primaškolák

14:45 - OZRIT

15:00 - Ben Dover

15:15 - Považan

2. kolo vystúpení:

16:00 - Flores

16:10 - Primaškolák

16:20 - OZRIT

16:30 - Ben Dover

16:40 - Považan