RCJ2023 Rescue simulation schedule

From RoboWiki
Jump to: navigation, search

Rozpis súťaže Rescue Simulation (Erebus)

10:00 míting pred súťažou

10:15 jazdy na mape World1 podľa vyžrebovaného poradia

11:15 jazdy na mape World2 podľa vyžrebovaného poradia

14:15 jazdy na mape Room4 podľa vyžrebovaného poradia

Súťažiace tímy

!focus()

CASTLEBOT

Guľvas

Phoenix Response

XLC-YOUNGLINGS