RoboCup Junior - Dron

From RoboWiki
Jump to: navigation, search

Naspäť na wiki stránku RCJ Slovensko

Pravidlá kategórie záchranársky dron pre ročníky 2020-2022:

Autonómny let

Súťažiaci prinesú vlastný autonómny alebo programom na diaľku riadený dron, ktorý sami naprogramovali tak, aby zvládol preletieť cez prekážkovú dráhu, naložiť obeť a doviezť ju späť na štart. Prekážkovú dráhu tvorí: (pozri obrázky, alebo rovno STL 3D scénu):

Obrázok 1. Obrázok 2. Obrázok 3. Obrázok 4.

  1. štart/cieľ na vyznačenom mieste na podlahe (kruh s priemerom 70 cm) (Obrázok 4)
  2. obruč s priemerom 1m zavesená tak, že jej najnižší bod je vo výške 1 m na zemou a nachádza sa vo vzdialenosti 1.5 m od štartu v rovine kolmej na smer letu, (Obrázok 2)
  3. obruč s priemerom 1m dotýkajúca sa podlahy, pričom jej rovina je rovnobežná s rovinou prvej obruče, ale stred druhej obruče sa nachádza 0.5 m vpravo od prvej obruče a je vo vzdialenosti 2.5 m od štartu, (Obrázok 1)
  4. obeť na stole výšky 75 cm, vo vzdialenosti 3.5 m od štartu, priemet polohy obete na podlahu je na spojnici priemetu stredu 1. obruče a stredu štartovného kruhu. (Obrázok 3)

Úlohou robota je vyštartovať z vyznačeného miesta, preletieť cez prvú a potom druhú obruč, naložiť obeť položenú na stole, vrátiť sa späť preletením cez druhú a prvú obruč a pristáť vnútri kruhu na mieste štartu. Časový limit sú 4 minúty, prekážková dráha je v interiéri. Súťažiaci na mieste vysvetlia a predvedú porote svoj program i technickú dokumentáciu svojho drona. Dron musí byť na elektrický pohon, inak je typ drona bez obmedzenia. Program nemusí bežať priamo na drone, ale po vydaní povelu na štart nesmie akokoľvek interagovať s človekom - pilotom až do pristátia. Obeť je čokoľvek čo si súťažiaci prinesú s rozmermi aspoň 30 x 15 x 8 mm, spôsob naloženia obete si súťažiaci zvolia sami, ale mal by byť autonómny.


Hodnotenie:

V súťažnej téme autonómny dron sa hodnotí:

  • úspešné zvládnutie každej prekážky: 7 x 10 bodov (štart, 1. obruč, 2. obruč, naloženie, 2. obruč, 1. obruč, pristátie)
  • vzlietnutie sa považuje za úspešné, ak sa dron odlepí od zeme a zotrvá vo vzduchu po dobu aspoň 10 sekúnd
  • pristátie sa považuje za úspešné, ak pôdorys drona nevyčnieva zo štartovacieho kruhu
  • prelet cez obruč je úspešný, ak dron preletí na druhú stranu vnútrom obruče, ak sa dron obruče dotkol, počíta sa len za 9 bodov.
  • prelet cez obruč pri návrate sa počíta iba ak dron predtým preletel cez tú obruč opačným smerom.
  • technické interview a dokumentácia – max 30 bodov

Príklad použiteľného programovateľného drona: DJI Drone Tello Ako programovať dron Tello v Scratchi: tutoriál v češtine