RoboCup Junior - Dron

From RoboWiki
Jump to: navigation, search

Naspäť na wiki stránku RCJ Slovensko


Pravidlá kategórie záchranársky dron pre ročník 2024:

Pozri tiež: RoboCup Junior - Dron 2023 a RoboCup Junior - Dron 2020-2022

Let drona s počítačovým videním.

Pravidlá 2024 sú rovnaké ako minulý rok, ale pribudli extra body za samostatné demo.

Úlohou súťažiacich bude naprogramovať drona tak, aby sa cestičkou dostal ku obeti, naložil ju a dostal ju na koniec. Na ceste bude viacero útvarov, ktoré dron rozozná a na ktoré bude vedieť reagovať.

Popis cesty :

Jej celková dĺžka bude cca 12 m. Aby sa počítačovým videním dala cesta dobre rozoznávať, skladá sa z dvoch hlavných častí. Čierna čiara šírky 5 cm (najširšia čierna páska) a svetlý podklad (optimálne biely), ktorý bude mať šírku aspoň 25 cm z oboch strán čiernej čiary. Zakrivenie čiary bude v najmenšom polomere 0.5m. Objekty (geometrické útvary, konkrétne popísané nižšie) budú ponalepované na podklade, najviac 30 cm od čiernej pásky, tak aby bolo možné ich kamerou snímať.

Obrázky cesty :

Obrázok 1. Obrázok 2. Obrázok 3.


Úlohou drona je vzlietnuť zo štartovnej pozície, letieť pozdĺž cestičky a úspešne reagovať na podnety, vyzdvihnúť obeť a doručiť ju. Tak ako v predchádzajúcich ročníkoch úlohy s dronom, platí že :

 1. Cesta je v interiéri
 2. Súťažiaci na mieste vysvetlia a predvedú porote svoj program i technickú dokumentáciu svojho drona
 3. Dron musí byť na elektrický pohon a disponovať kamerou
 4. Po vydaní povelu na štart nesmie dron akokoľvek interagovať s človekom - pilotom až do pristátia
 5. Obeť je čokoľvek čo si súťažiaci prinesú s rozmermi aspoň 30 x 15 x 8 mm, spôsob naloženia obete si súťažiaci zvolia sami


Popis objektov :

Objekty (geometrické útvary) sú rôznych druhov. Objekty sa na dráhe môžu vyskytovať v ľubovoľnom poradí. Budú to výstrižky farebných papierov = trojuholníky, obdĺžniky, ale aj kruhy viacerých farieb. Úlohou riešiteľa je naprogramovať drona tak, aby vedel rozoznať o aký konkrétny útvar sa jedná + akej farby bude a aby vykonal aktivitu korešpondujúcu s útvarom :

 1. Červený obdĺžnik (rozmery 24 cm x 12 cm) = dron začne obraz nahrávať, pokračuje v ceste
 2. Červený kruh (polomer kruhu je 10 cm) = dron zistí, že pred ním sa na ceste nachádza pomyselná prekážka a nadletí ju (bude po ceste pokračovať v ceste vo výške aspoň 2m kým neprekoná vzdialenosť 1m)
 3. Červený trojuholník (rovnostranný trojuholník s dĺžkou strany 15 cm) = dron urobí otočku o 360 stupňov vľavo a pokračuje v ceste
 4. Modrý obdĺžnik (rozmery 24 cm x 12 cm) = dron prestane obraz nahrávať a video uloží, pokračuje v ceste
 5. Modrý kruh (polomer kruhu je 10 cm) = dron zistí, že pred ním sa na ceste nachádza pomyselná prekážka a podletí ju (bude po ceste pokračovať v ceste vo výške max 1m kým neprekoná vzdialenosť 1m)
 6. Modrý trojuholník (rovnostranný trojuholník s dĺžkou strany 15 cm) = dron urobí otočku o 360 stupňov vpravo a pokračuje v ceste
 7. Zelený kruh (s polomerom 20 cm) = v strede sa nachádza obeť. Dron sa vycentruje presne do stredu kruhu, pokúsi sa zodvihnúť obeť, následne sa vráti na cestu a pokračuje v nej.
 8. Žltý kruh (polomer 20 cm) = dron si uvedomí, že je na konci cesty. Vycentruje sa do stredu a pristane.

Každý druh útvaru sa vyskytne najviac jeden raz, ale poradie a rozmiestnenie nie je vopred známe.


Hodnotenie :

V súťažnej téme "Let drona s počítačovým videním" sa hodnotí :

 • odštartovanie – úspešné je také, kedy dron vzlietne, ostane stáť 5 sekúnd na mieste a následne sa pomaly začne hýbať vpred (5 bodov)
 • presný let drona pozdĺž stredom čiernou čiarou – 15 bodov, za každé výrazné vybočenie z cesty -5 bodov (menšie nepresnosti budú tolerované)
 • rotácia drona podľa zákrut – 10 bodov ak je dron nasmerovaný v smere čiernej čiary väčšinu času, 5 bodov ak dodržuje nasmerovanie s občasnými nepresnosťami, 0 bodov ak je dron väčšinu času nasmerovaný nesprávne
 • ak team úspešne ukáže porote nahrávku, na ktorej začiatku je vidno červený obdĺžnik a na konci je vidno modrý – 10 bodov
 • za každú otočku alebo úspešné vyhnutie sa prekážke (červené a modré kruhy/trojuholníky) – 5 bodov za každé
 • pristátie – 10 bodov ak pristane v strede, 8 bodov ak nepristane v strede ale nevyčnieva, 5 bodov ak nejaká časť drona vyčnieva, 0 bodov ak pristane mimo kruhu (+10 bodov ak úspešne prinesie aj obeť)
 • technické interview a dokumentácia – max 30 bodov
 • samostatné demo - 40 bodov


Samostatné demo :

 • V tomto ročníku si môžu súťažiaci pripraviť aj samostatné demo. Ide o ukážku s autonómnym (programom riadeným) dronom, ktorý bude pomocou kamery interagovať s človekom alebo so svojim prostredím. Ide o jednu súvislú ukážku. Hodnotenie:
 • využitie rozpoznania QR-kódov v ukážke: 10 bodov
 • interakcia s človekom (detekcia postavy, tváre, ruky a pod.): 10 bodov
 • iná pokročilá funkcionalita: 10 bodov
 • kvalita prevedenia: 10 bodov.


Príklad použiteľného programovateľného drona: DJI Drone Tello

 1. Oficiálna softvérová podpora pre RoboCup Junior Slovensko - github
 2. Ako programovať dron Tello databáza zaujímavých videí ,odkazov,suborov, návodov-Gymnázium Fiľakovo
 3. Ako programovať dron Tello v Scratchi: tutoriál v češtine
 4. Ako programovať dron Tello v DroneBlocks súbor videí v anglickom jazyku
 5. Ako programovať dron Tello v Pythone: webinár v angličtine
 6. Ako konvertovať Tello dron EDU na Robomaster TT- programovateľný a ovládateľný dron tabletom, mobilom Video
 7. Jazdenie po čiare s dronom Tello: Dron sledovanie čiary -Patrik Homola